О материалах родительского собрания 26.03.2016г.

Материалы родительского собрания   по проведению Всероссийских проверочных работ (ВПР) 26.03.2016 года можно посмотреть и скачать по ссылке:

http://www.stavminobr.ru/activities/doshkolnoe-i-obshhee-obrazovanie/obshhee-obrazovanie/vserossijskie-proverochnyie-rabotyi/materialyi-roditelskogo-sobraniya-26-marta-2016-goda.html